Seminář o odstraňování bariér

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. Vás zvou

na seminář o odstraňování bariér, který se uskuteční 23. dubna 2013.
Více informací naleznete v pozvánce.