Brány památek dokořán

Město Šumperk a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá nultý ročník akce Brány památek dokořán u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který každoročně připadá na 18. dubna.

Své výstavy a expozice zpřístupní návštěvníkům zdarma Vlastivědné muzeum v Šumperku ve všech svých zařízeních. „Můžete se těšit na výstavy dle aktuálního programu na stránce www.muzeum-sumperk.cz nebo na stálou expozici Dějiny a příroda severozápadní Moravy s audioprůvodcem guidePORT™, z něhož k návštěvníkům promlouvá Paulina Chiari, dřívější majitelka Pavlínina dvora, kde muzeum sídlí“, uvedl Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších vztahů.

Stejného průvodce, tentokrát s hlasem nechvalně známého inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga, který provází stálou expozicí Čarodějnické procesy, najdou návštěvníci ve sklepení Geschaderova domu. Z expozice se lze dozvědět zajímavosti z období let 1678 až 1694, kdy bylo ve Velkých Losinách a v Šumperku obviněno z čarodějnictví a upáleno 81 nevinných lidí.

Za uměním období baroka se můžete vydat do kostela Zvěstování Panny Marie. Původně gotická součást dominikánského kláštera byla po požáru v r. 1669 barokně upravena. Mezi mnoha obdivovaným mobiliářem najdete nedávno restaurované oltáře Zvěstování Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a čtrnácti pomocníků a také oltář sv. Kříže, který je součástí křížové cesty kostela. „Otevřena bude i původní gotická krypta s několika ostatky řádových bratří“, doplnil Vondruška.

„Ve vybraných hodinách budou připraveny průvodkyně, aby zájemce provedly historickým jádrem města a v rámci prohlídkového okruhu „Procházka ze 13. do 21. století“ ukázaly návštěvníkům více i méně známé památky města a pohovořily o zajímavostech z jejich historie i z dějin města“, řekl referent šumperské radnice. Prohlídky budou začínat v 13:00, 15:00 a 17:00 hod. u Lavičky vzkazů u radnice, po celou dobu konání prohlídek bude otevřena recepce průvodců, kam se lze dostat vedlejším vchodem radnice (od morového sloupu).

Od 17. hod. začne v prostorách Městské knihovny Šumperk v ul. 17. listopadu přednáška archeologa Mgr. Jakuba Halamy, Ph.D. „Klenoty dávnověku – pravěk a archeologie severozápadní Moravy“. Přednáška populárně-vědeckou formou seznámí veřejnost s pravěkým vývojem našeho regionu, a to od nejstarších dob (mladý paleolit) až po práh historické doby (příchod Slovanů). „Nebude se ovšem jednat o suchý výčet dat, ale o živé přiblížení dob dávno minulých na základě těch nejzajímavějších archeologických výzkumů či cílených i zcela náhodných nálezů ze Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka. Vstupné na přednášku bude zdarma,“ doplnil na závěr Vondruška.