Tisková zpráva MP Šumperk za období od 11. - 17. 3. 2013

Dne 12.3.2013 v 01,16 hod. zadržela  hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,91 promile alkoholu v dechu. Věc byla na místě předána přivolané hlídce Policie ČR. 

Dne 15.3.2013 řešili strážníci MP Šumperk na ul. Jugoslávské porušení tržního řádu, kterým je zakázán podomní prodej. Jednalo se o zprostředkování přechodu k jinému dodavateli služeb. Věc byla postoupena správnímu orgánu.

Dne 16.3.2013 v 10,45 hod.  zadržela  hlídka MP Šumperk na ul. 8.května muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,33 promile alkoholu v dechu. Věc byla na místě předána přivolané hlídce Policie ČR k dalšímu šetření. 

Dne 16.3.2013 byli strážníci přivoláni na nám. Míru k poskytnutí součinnosti pracovníkům ZZS, kteří ošetřovali agresivního pacienta, který vyhrožoval své babičce. Strážníci byli nuceni tomuto mladíkovi přiložit pouta. Na místo byla také přivolána hlídka Policie ČR, která jej později i s pracovníky ZZS převezla do zdravotnického zařízení.

Dne 17.3.2013  řešila hlídka MP Šumperk na ul. Starobranské znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Majiteli psa byla uložena bloková pokuta.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni 3 psi, kteří byli převezeni do útulku.

V Šumperku dne 18.3.2013

Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP