Město Šumperk obsadilo druhou příčku ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys

Město Šumperk získalo v rámci Olomouckého kraje druhé místo ve výzkumu Město pro byznys, který je zaměřen na rozvoj podnikatelského sektoru a srovnává podmínky podnikání ve všech obcích s rozšířenou působností v celé České republice a městských částech hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je nezávislý zpravodajsko – analytický a ekonomický týdeník Ekonom.

Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Jednotlivá města jsou vyhodnocována na základě 50 kritérií, z nichž 25 se týká podnikatelského prostředí a dalších 25 je zaměřeno na přístup veřejné správy. Kritéria najdete zde. Město Šumperk se v rámci Olomouckého kraje umístilo ze třinácti obcí s rozšířenou působností na druhém místě. První místo získalo město Prostějov. V celorepublikovém měřítku se město Šumperk umístilo na 117. místě.

Místní podnikatelé vnímají šumperskou radnici jako nejméně postiženou korupcí. Jsou rovněž spokojení s přístupem radnice a ochotou úředníků i přehledností radničního webu. Místní podnikatelé si rovněž chválí místní konkurenci v regionu a dostupnost prostorů a pozemků k podnikání. Oceněno bylo rovněž místní turistické informační centrum, které získalo třetí nejvyšší počet bodů.

Celkové pořadí měst v Olomouckém kraji

1. Prostějov
2. Šumperk
3. Lipník nad Bečvou
4. Přerov
5. Hranice
6. Uničov
7. Zábřeh
8. Litovel
9. Šternberk
10. Olomouc
11. Konice
12. Jeseník
13. Mohelnice

Zdroj: www.mestoprobyznys.cz [19. 2. 2013]