PYROCOM

Lednová otázka hry civilní ochrany zněla – co to je PYROCOM ?

PYROCOM je univerzální hasicí prostředek. Vhodný k hašení vznikajícího požáru hořlavých kapalin, elektropřístrojů, výpočetní techniky, atd. Proto je doporučován k vybavení bytu, dílny, chaty, auta, atd. Odpověď bylo možné zjistit ve vývěsce civilní ochrany v Šumperku na ul. Husitská, vedle křižovatky s ul. Kozinovou.

V této vývěsce je nyní jedna z barevných dvoustran únorového magazínu civilní ochrany. Zbývající  dvoustrany s různým obsahem lze shlédnout  v dalších vývěskách, a to před prodejnou Hruška na ul. Uničovská, ve výloze čistírny u hlavní pošty, pod břízami na ul. Bludovská a před prodejnou Hruška na nám. Republiky.

Všude si lze přečíst únorovou otázku hry civilní ochrany, na dvoustraně č. 3 – 4 i s odpovědí.

Únorová otázka: Jak zní pravidlo č. 2 z deseti pravidel pro chování na sjezdových tratích ?

Odměnu získá, kdo do kanceláře bezpečnostní rady Města Šumperka dodá správnou odpověď a místo vývěsky, ve které odpověď zjistil. 

Ing. Jiří Skrbek
bezpečnostní rada