Zápis dětí do 1. ročníku základních škol 2013/2014

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují

Z Á P I S

  dětí do I. ročníku základních škol a přípravné třídy pro školní rok 2013/2014.

Ředitelé  základních škol v  Šumperku  v  souladu s § 46 odst. 1 a § 36  odst. 4 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do I. ročníku základní školy a do přípravné třídy Základní školy Šumperk, Sluneční 38.

Zápis do I. ročníku základních škol a přípravné třídy  (děti narozené do 31. srpna 2007
a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka)  se koná

ve čtvrtek 7. února 2013 od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 8. února 2013 od 08:00 do 15:00 hodin

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis bude probíhat na školách: 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
PaedDr. Milan Tichý, v. r.
ředitel školy

Základní škola Šumperk, 8. května 63
Mgr. Radovan Pavelka, v. r.
ředitel školy

Základní škola Šumperk, Sluneční 38
PaedDr. Hynek Pálka, v. r.
ředitel školy

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22
Mgr. Petr Málek, v. r.
ředitel školy

Základní škola Šumperk, Šumavská 21
Mgr. Viktor Verner, v. r.
ředitel školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
Mgr. Jana Večeřová, v. r.
ředitelka školy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk
Mgr. Miroslav Haltmar, v. r.
ředitel školy

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., Šumavská 13, Šumperk
Ing. Mgr. Nataša Strakošová - Vykydalová, v. r.
ředitelka školy