Nominace na Ceny města Šumperka může veřejnost posílat do 31. prosince 2012

Návrhy na ocenění Cena města Šumperka za rok 2012 má šumperská veřejnost možnost posílat do 31. prosince 2012. Nominovat lze do kategorií Kultura, Sport, Významný počin v sociální a humanitární oblasti, Vzdělávání, Podnikání – drobné podnikání, Podnikání – výrobní společnosti, Architektura – novostavba, Architektura - rekonstrukce, Životní prostředí a ekologie, Cena mladých -  věková hranice do 25 let včetně a kategorie Přínos městu.

Podmínky a předpoklady pro nominace zůstaly stejné jako v loňském roce. Nominovaný může být každý jednotlivec či skupina občanů města Šumperka, společnost či zájmové uskupení, jež vykonávají svoji činnost na území města, a to elektronicky na adresu cenymesta@sumperk.cz nebo poštou na adresu Tisková mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, nejpozději do pondělí 31. prosince.  Pro desítku navrhovatelů, kteří budou vylosováni, je připravena odměna v podobě volných vstupenek na předávání Cen města.

„Každý návrh musí obsahovat specifikaci nominace (jméno osoby, název organizace, název akce), jasné zdůvodnění návrhu nominace, označení příslušné kategorie, jméno osoby/název organizace, která podala návrh a její kontaktní údaje. U kategorií architektura je nutné přiložit barevnou fotografii navrhované stavby a musí se jednat o stavby zkolaudované v roce 2012. Do jedné kategorie lze podat navrhovatelem jen jeden návrh,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů Ing. Helena Miterková,

„Ceny města jsou v Šumperku udělovány každoročně. Pro město Šumperk je to významná příležitost, jak poděkovat osobám a organizacím, které se svým vlastním počinem podíleli na rozvoji města. O udělování Cen města Šumperka za rok 2012 rozhodnou svými hlasy členové Zastupitelstva města Šumperka do konce února. Slavnostní večer se bude konat 13. dubna 2013 v šumperském divadle a veřejnost bude mít možnost si na něj zakoupit vstupenky v předprodeji, “ dodala Miterková. Zastupitelstvo města Šumperka má právo udělit „Zvláštní cenu Zastupitelstva města Šumperka“ a rovněž si vyhrazuje právo neudělit Cenu města Šumperka v některé z kategorií.  

Mgr. Olga Hajduková
tisková mluvčí