Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2013 - 2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/26/38/2012 ze dne 21. 9. 2012 schválilo Strategii prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2013 – 2016, která se stává stěžejním střednědobým dokumentem pro oblast rozvoje prevence kriminality na úrovni kraje pro budoucí 4leté období.

Mezi klíčové aktivity tato strategie zařazuje: