Kontakty

Kontaktní místo

Kontaktní místo pro komunitní plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk je dostupné na MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, Lautnerova 1. 
Zde je možné dozvědět se všechny informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb, vznášet k němu připomínky i náměty.

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
Bc. Slavěna Karkošková
kancelář č. 919
tel.: 583 388 919
mob.: 728 552 000
e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz

KP