Nová aplikace na webových stránkách města Šumperka

Oddělení informatiky MěÚ Šumperk spustilo ke konci měsíce srpna komplexní mapovou informační aplikaci jako nový modul na webových stránkách města.

Aplikace je logicky dělena na dva směry komunikace, tedy zobrazení geografických informací občanům (Oznámení nad mapou) a naopak hlášení požadavků občanů nad mapou (Požadavky občanů). Oba moduly jsou dostupné v sekci Občan webových stránek města Šumperka.

Komunikace směrem k občanovi probíhá tak, že pracovník MěÚ nebo MP může jednoduše zadat informaci do mapy, a to bodem, čarou nebo polygonem. K dané informací je možné navíc zadat komentář případně zvolit ikonu. Typicky se jedná o vyznačení uzavírky a doporučené objížďky, umístění kontejnerů nebo svozových míst, čištění komunikací apod. Informace takto zadané se zobrazí v mapovém okně občanovi na webových stránkách města v sekci Občan – Oznámení nad mapou popř. jako přímý odkaz v Aktualitách na webu.

Opačná forma komunikace umožňuje zaslat informaci o aktuálních požadavcích občanů pracovníkům města nebo městské policie. Typicky se jedná o hlášení špatného parkování, neuklizeného chodníku, nevyvezených kontejnerů apod. Aplikace poskytuje i zpětnou vazbu pro veřejnost o přijatých požadavcích a stavu jejich řešení.

Veřejná část webové aplikace umožňuje mimo jiné: