KPPP 2012/2013

Do programu KPPP 2012/2013 je pro tento šk. rok zařazeno celkem 9 přednášek.

Přihlášením se do KPPP se škola zavazuje, že bude realizovat všechny besedy zařazené do KPPP, v případě že škola neodebere všechny besedy, nebude se moct přihlásit do programu v následujícím školním roce.

5. ročník


Téma:  Učíme se odmítat
Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68, Šumperk
Kontaktní osoba: Vladimír Přibyl, DiS.
777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235)
  pribyl.vladimir@pontis.cz
Finanční náklady: 450,- Kč/ 1 přednáška, 1 přednáška = 2 vyučovací hodiny
Obsahová náplň:
Přednášky jsou zaměřeny zejména na oddálení prvokontaktu s návykovou látkou, hlavně cigaret a alkoholu. Přednášky jsou doplněny o  dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na rizika spojená s užíváním drog a odmítnutí nabízené látky.
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí, není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby.

Téma:  Právo a děti  
Organizace: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí a prevence, Lautnerova 1, Šumperk
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vlach + sociální pracovnice
583 388 + kl. 901, 951, 910, 956, 960, 953, 902, 906  
viz. kontakty MěÚ Šumperk, Odd. SPOD
Finanční náklady:  -
Obsahová náplň:
S ohledem na věk dětí vysvětlit základní pojmy týkající se práva v ČR. Formou her a dalších aktivit přiblížit dětem systém práva a právního řádu. Úvod do problematiky domácího násilí. Obeznámit děti s prací oddělení soc. právní ochrany a prevence. 
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí, není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby. 

6. ročník


Téma:  Klima v naší třídě  
Organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Muratidisová
583 215 279
anna.muratidu@email.cz  
Finanční náklady:  -
Obsahová náplň:
Co je to klima třídy, jak je možné ho ovlivňovat a měnit. Okolnosti podporující negativní vztahy ve třídě. Sociální role v třídním kolektivu. Kdy škádlení přerůstá v šikanu? Co je to šikana a jak ji poznáte? Jak se zachovat a na koho se můžete obrátit? 
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí přítomnost třídního učitele. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby. 

7. ročník


Téma:  Výchova k toleranci  
Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68, Šumperk 
Kontaktní osoba: Vladimír Přibyl, DiS. 
777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235) 
pribyl.vladimir@pontis.cz 
Finanční náklady: 450,- Kč/ 1 přednáška, 1 přednáška = 2 vyučovací hodiny
Obsahová náplň:
Beseda je zaměřena na oblast multikulturní výchovy, zejména na pochopení tolerance jako takové, odlišnosti mezi lidmi, vzájemný respekt. Beseda je doplněna o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na uvědomění si rozdílů mezi lidmi a jejich přirozenosti, předsudky, pojmy apod.
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí, není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby.

Téma:  Zázrak života 
Organizace:  
Kontaktní osoba: Ludmila Pohanková, DiS. 
731 749 774, 732 220 863
lida.pohankova@seznam.cz
Finanční náklady: 450,- Kč/ 1 přednáška, 1 přednáška = 2 vyučovací hodiny
Obsahová náplň:
Objasnit plodnost ženy, plodnost muže a plodnost páru, vysvětlit různé fáze menstruačního cyklu (menstr. pravítko). Podat přiměřenou informaci o sexualitě a lásce. Informovat o průběhu těhotenství, o vývoji plodu – fotografie a modely plodu, co je mimoděložní těhotenství, rizikové těhotenství, potrat apod. Možnost odpovědět na dotazy žáků a promítnutí videokazety „Ahoj, tady jsem!“ Dívky obdrží menstruační kalendáře, chlapci kalendáříky.
Přítomnost pedagoga:

Téma:  Jak se nestát pachatelem trestného činu? Začínám dospívat – co na to naše právo? 
Organizace: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí a prevence, Lautnerova 1, Šumperk
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vlach, kurátoři pro děti a mládež
583 388 + kl. 908, 904, 905
viz. kontakty MěÚ Šumperk, Odd. SPOD
Finanční náklady:  -
Obsahová náplň:
Objasnit dětem pojem přestupek, trestný čin. Základní vysvětlení vybraných §§ z přestupkového a trestního práva. Vysvětlení pojmů dohled nad výchovou dítěte, ústavní výchova, předběžné opatření, SVP. Upřesnit věkovou hranici trestní odpovědnosti, s následnou debatou „co následuje po zjištění pachatele trestného činu?“. Problém zvaný „šikana“.
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí, není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby.

 9. ročník


Téma:  Nebezpečí a rizika drog 
Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s., Gen. Svobody 68, Šumperk 
Kontaktní osoba: Vladimír Přibyl, DiS. 
777 716 031 (NZDM Rachot: 583 550 237, K-centrum Kréddo: 583 550 235) 
pribyl.vladimir@pontis.cz 
Finanční náklady: 450,- Kč/ 1 přednáška, 1 přednáška = 2 vyučovací hodiny
Obsahová náplň:
Zvýšení veřejného povědomí o rizicích návykových látek - zaměřeno zejména na problémy spojené s užíváním návykových látek, modely léčby závislosti, otázky legislativy, specifika první pomoci u návykových látek, apod. Cílem je, aby mládež získala znalosti a dovednosti podporující zdravý životní styl a aby byla tyto informace schopna využívat i v budoucnu.
Přítomnost pedagoga:
Je žádoucí, není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby.

Téma:  Jak si nenechat ublížit! 
Organizace:  
Kontaktní osoba: Ludmila Pohanková, DiS.
731 749 774, 732 220 863 
lida.pohankova@seznam.cz
Finanční náklady: 450,- Kč/ 1 přednáška, 1 přednáška = 2 vyučovací hodiny
Obsahová náplň:
Zodpovědět si na tyto otázky: chovám se zodpovědně sám k sobě? Vím, že mé tělo patří jenom mně? Vím, co je sebepřijetí, sebeláska, pravá láska, partnerská láska? Je láska a sex totéž? Znám nebezpečí pohlavních chorob, AIDS? Jak předcházet nebezpečným situacím na schůzce, na diskotéce, při cestování. Co je násilí ve vztahu, sexuální obtěžování, sexuální zneužívání, znásilnění apod. Co dělat, když zažiji něco z těchto velmi nepříjemných situací. Lépe je jim předcházet!
Přítomnost pedagoga:

Téma:  Trestně právní odpovědnost 
Organizace: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Preventivně informační skupina Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk
Kontaktní osoba: por. Mgr. Marie Šafářová
974 779 208 - PRVOTNÍ KONTAKT, prosíme, na e-mail!
pissu@mvcr.cz
Finanční náklady:  -
Obsahová náplň:
Kdo je trestně odpovědný? Trestný čin, přestupek, provinění. Sankce. Trestná činnost mládeže - krádeže, krádeže vloupáním, neoprávněné užívání cizí věci, poškození cizí věci. Alkohol, cigarety a drogy.
Přítomnost pedagoga:
Není nutná. Před přednáškou by mělo dojít k osobnímu kontaktu pedagoga a přednášejícího, aby si mohli společně probrat pravidla a specifika přednášky, respektive třídy. Po přednášce očekáváme kontakt pedagoga a přednášejícího k předání zpětné vazby.