Organizační struktura procesu KPSS

Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk

V souladu se Statutem skupin komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Šumperk je možno podat přihlášku do pracovní skupiny procesu KPSS:
přihláška do pracovní skupiny. Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail slavena.karkoskova@sumperk.cz
KP