Tisková zpráva MP Šumperk za období od 25.6. - 1.7. 2012

Dne 25.6.2012 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Hl.třída muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Tohoto muže předala hlídka MP Šumperk na Obvodní oddělení Policie ČR k dalšímu opatření.

Dne 25.6.2012 v 09,52 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul.Hl.třída oznámení od ženy, která měla být v Sadech 1.máje verbálně napadána jinou ženou.  Věc byla řádně zadokumentována a postoupena k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Dne 26.6.2012 ve 20,10 hod. nalezla hlídka MP Šumperk na ul.Uničovská muže, který ležel na zemi a stěžoval si na nevolnost. Na místo byla proto přivolána ZZS, která muže ošetřila.

Dne 27.6.2012 v době od 19,30 – 21,30 hod. zajišťovala MP Šumperk na ul.Kostelní náměstí veřejný pořádek, při konání hudební akce „Šumperská nokturna“.

Dne 28.6.2012 v 01,20 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul.Hl.třída dva mladíky, kteří rušili noční klid hlasitým křikem. Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 28.6.2012 v 11,25 hod. řešila hlídka MP Šumperk v Jiráskových sadech dva mladíky a dvě dívky za znečištění veřejného prostranství ( odhazovali nedopalky cigaret a plivali ). Všem byla uložena bloková pokuta.

Dne 29.6.2012 v době od 19,30 – 21,30 hod. zajišťovala MP Šumperk na ul.Kostelní náměstí veřejný pořádek, při konání hudební akce „Šumperská nokturna“. 

Dne 30.6.2012 řešila hlídka MP Šumperk v Sadech 1.máje muže, který nerespektoval obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu udělena bloková pokuta.

Dne 30.6.2012 řešila hlídka MP Šumperk na ul.J. z Poděbrad ( na zastávce MHD ) muže, který nerespektoval obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Byla mu udělena bloková pokuta.

Dne 1.7.2012 v 05,00 hod. řešila hlídka MP Šumperk společně s hlídkou OO PČR Šumperk rušení nočního klidu na ul.Nezvalova v Šumperku. Věc nyní šetří PČR.

Dne 1.7.2012 v 11,00 hod. hlídka MP Šumperk v součinnosti s hlídkou DI PČR Šumperk usměrňovala provoz na pozemní komunikaci ( křižovatka ul.Lidická a Čsl. armády ) z důvodu konání cyklistických závodů ,,Do sedel“.

Bylo řešeno 6 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi; kteří byli převezeni do útulku.

V Šumperku dne 2.7.2012

Martin URBÁNEK, zástupce ředitel MP