Tisková zpráva MP Šumperk za období od 18.-24.6.2012

Dne 19.6.2012 řešila hlídka MP Šumperk rušení nočního klidu z ranče Victoria na Bohdíkovské ulici. Věc byla po zadokumentování postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Ve dnech 20.-24.6.2012 řešili strážníci MP Šumperk v Sadech 1.máje 8 osob, které nerespektovaly obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V šesti případech byla věc vyřešena uložením blokové pokuty a ve dvou byla věc předána do správního řízení.

Dne 21.6.2012 řešila  hlídka MP Šumperk na ul. 8. května muže za znečištění veřejného prostranství (močil). Byla mu uložena boková pokuta.

Dne 23.6.2012 v 06,45 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul. Slovanské 2 mladíky, kteří odcizili z ul. gen. Svobody kovovou lavičku. Lavička byla nepoškozena vrácena zpět na místo a oběma delikventům byla uložena bloková pokuta.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 3 psi; 2 byli předáni majitelům a 1 byl převezen do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP