Tisková zpráva MP Šumperk za období od 4.-10.6.2012

Dne 4.6.2012 řešili strážníci MP Šumperk v Sadech 1.máje 6 osob, které nerespektovaly obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Všem hříšníkům byly uloženy blokové pokuty.

Dne 5.6.2012 v 02,30 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Provedenou dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,96 promile alkoholu v dechu. Věc byla po zadokumentování postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Dne 5.6.2012 ve 20,16 hod. nalezla hlídka MP Šumperk na ul. Šmeralově nákupní vozík, ve kterém bylo akvárium se 4 živými krysami. Uvedený nález byl předán náhradnímu majiteli.

Dne 6.6.2012 v 01,36 hod. bylo oznámeno, že na chodbě domu na ul. Starobranské se zřejmě nachází zloděj. Hlídka MP Šumperk následně zadržela v blízkosti domu muže, který po předchozím násilném otevření vstupních dveří do domu odcizil kufřík s vrtačkou a nářadím. Věc byla proto předána přivolané hlídce Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Událost byla taktéž zachycena na kamerovém monitorovacím systému.

 Dne 7.6.2012 se strážníci MP Šumperk zúčastnili besedy s dětmi ze základní školy z Postřelmova.

Dne 8.6.2012 se zúčastnili strážníci Městské policie Šumperk akce „Na kole do školy bezpečně 2012“, určené pro žáky základních škol.

Dne 9.6.2012 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek při akci „Hudba bez hranic“.

Dne 9.6.2012 se zúčastnili strážníci MP Šumperk akce „Zábava na základně CO Luže“, pořádané MěÚ Šumperk.

Dne 10.6.2012 v 02,05 hod. řešila hlídka MP Šumperk 2 mladíky, kteří povalili na zem prodejní stánek na Hlavní třídě. Vzhledem k tomu, že nedošlo k jeho poškození, byla oběma „silákům“ uložena bloková pokuta.

Dne 10.6.2012 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Vítězné muže, který provozoval motorové vozidlo bez registrační značky. Dalším šetřením bylo zjištěno, že toto vozidlo je taktéž provozováno bez povinného ručení. Věc byla proto předána příslušnému správnímu orgánu.

Byla řešena 1 krádež v obchodě.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP