Projekty podpořené státní účelovou dotací MVČR

19. dubna 2012
V rámci Programu prevence kriminality na rok 2012 získalo Město Šumperk státní účelovou dotaci na realizaci čtyř projektů prevence kriminality.

Republikový výbor na svém řádném zasedání dne 29. března 2012 schválil návrhy „Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2012“ (dále jen „Komise“), která zasedala ve dnech 26. a 27. března 2012. O dotaci se mohly ucházet samosprávy krajů a obcí. Komise posuzovala žádosti o dotaci 126 samospráv s celkem 359 projekty a s požadavkem na dotaci ve výši 64 165 701 Kč. Celkem bylo Komisí navrženo k podpoře 201 projektů (56% z původně požadovaného počtu) podaných 99 žadateli – kraji a obcemi (79% ze všech původních žadatelů).
V rámci Programu prevence kriminality obdrží město Šumperk státní účelovou dotací ve výši 448 000,- Kč na realizaci 4 projektů prevence kriminality.
Seznam schválených dotací na Program prevence kriminality v roce 2012.