Soutěž o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí

16. května 2012
Výzva k podávání nominací preventivních projektů
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality vyhlašuje Soutěž o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí".
Téma druhého ročníku 2012 je: „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách"

Výzva k podávání nominací preventivních projektů.
Navržený projekt zasílejte na předepsaném formuláři do 1. 10. 2012 na kveta.dockalova@mvcr.cz a zároveň v jednom písemném vyhotovení na adresu:
Odbor prevence kriminality 
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7 - Letná
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na pracovnici odboru prevence kriminality Mgr. Květu Dočkalovou (tel. 974 832 803, e-mail: kveta.dockalova@mvcr.cz).