Šumperskou radnici navštívili studenti Gymnázia Šumperk

Ve středu 16. května navštívili v dopoledních hodinách studenti druhého ročníku  místního  gymnázia odbory Městského úřadu v Šumperku, aby se seznámili s chodem jednotlivých součástí  MěÚ. Celkem třicet studentů dostalo možnost seznámit se blíže s náplní práce na odborech MěÚ Šumperk. 

Smyslem návštěvy bylo seznámení se s náplní práce na jednotlivých odborech, aby měli studenti jasno, kam se v případě zájmu povolání v samosprávě nasměrovat při dalším studiu.

Asi nejzajímavější návštěvu zažila jedna ze studentek na odboru školství kultury a vnějších vztahů. „Během praxe na radnici jsem přivítala nové občánky Šumperka, podívala jsem se na radniční věž, kde mě velmi zaujala nová expozice Městský věžný. Expozice popisuje povolání ochránce města, které fungovalo až do 60. let minulého století. Věžný dával signály o hrozícím nebezpečí v případě požáru,“ říká k návštěvě jedna ze studentek Daniela Dubská.

,,Rozsah práce na oddělení, lesů a zemědělství je obsáhlejší než jsem čekal a zahrnuje v sobě více než jen správu lesů v okolí šumperska. Hlavním úkolem je především ochrana stromů před lýkožrouty a jinými parazity. Výklad se mi líbil, protože byl podán stručně a srozumitelně,“ vyjadřuje své nové pozitivní zkušenosti na úřadě Michal Demčák.

„Dozvěděla jsme se víc o náplni práce na oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb. Během chvíle bylo jasné, že to tu někdy nebude lehké, ale přesto mě tenhle obor velice zaujal. Myslím, že to byly cenné tři hodiny,“ doplňuje informace Monika Hepová.

Součástí návštěvy na úřadovnách bylo i setkání se starostou města Zdeňkem Brožem. „Vysvětlil nám rozdíl mezi samosprávou a státní správou, čímž nám prohloubil znalosti o státních institucích a jejich úkonech. Seznámil nás podrobněji s naším regionem a představil nám Šumperk v širších souvislostech jako centrum průmyslu, kultury i vzdělávání. Dále nás blíže seznámil s územním plánem,“ doplňuje na závěr informace Daniela Dubská.MgA Kamil Navrátil, tiskový mluvčí ve spolupráci s Danielou Dubskou, studentkou druhého ročníku Gymnázia Šumperk