Ceny města Šumperka za rok 2011 byly předány

Ceny města Šumperka za rok 2011 byly předány v sobotu 14. dubna v šumperském divadle. Byly uděleny v devíti kategoriích, zastupitelé přidali ještě jednu zvláštní cenu za celoživotní přínos v oblasti sportu.

  

Slavnostní večer nabídl bohatý doprovodný program s evergreeny dvacátého stolení v podání herců divadla Šumperk Olgy Kaštické a Jiřího Bartoně. Večerem bravurně provázeli rovněž herci divadla Šumperk Vendula Nováková a Matěj Kašík. Poprvé se na udílení měli možnost podívat i zástupci veřejnosti. Mohli získat vstupenky díky zaslání návrhů na ocenění, další vstupenky bylo možné zakoupit na pokladně divadla. „Vstupenky pro nejaktivnější navrhovatele a prodej vstupenek bychom rádi zopakovali i v příštím roce, moderování herců z Divadla Šumperk pro velký úspěch také,“ říká k cenám vedoucí odboru školství Helena Miterková. 

„V kategorii kultura udělilo zastupitelstvo cenu dětskému sboru Motýli Šumperk, který v letošním roce slaví jubileum padesáti let od založení. V kategorii sport získala ocenění oštěpařka Jarmila Klimešová, v kategorii významný počin v humanitární a sociální oblasti putuje cena do Nízkoprahového denního centra Armády spásy v Šumperku. V kategorii vzdělávání obdržela cenu  Česká zemědělská univerzita v Praze. Podruhé v historii udílení cen směřuje ocenění v kategorii podnikání do společnosti Pramet Tools s.r.o. Šumperk a jejímu řediteli Ing. Petru Benešovi, MBA. V kategorii architektura – novostavba zastupitelstvo cenu neudělilo, ocenilo ale rekonstrukci pekárničky a café císaře Josefa II. na Hlavní třídě. V kategorii životní prostředí a ekologie získal cenu kolektiv pracovníků střediska ekologické výchovy Vily Doris. Teens jazzband Velké Losiny si ze slavnostního večera odvezl Cenu mladých. V kategorii přínos městu udělilo zastupitelstvo cenu Františku Čechovi, členovi reprezentačního mužstva seniorů pro mistrovství  světa  družstev seniorů. Zvláštní cenu města Šumperka za celoživotní přínos městu v oblasti sportu udělilo zastupitelstvo cenu olympioničce Ludmile Švédové,“ doplňuje informace Miterková.


Stručné informace o oceněných

Sbor Motýli Šumperk
Se sbormistry Tomášem Motýlem, Helenou Stojaníkovou a zakladatelem sboru panem Aloisem Motýlem, tvoří toto těleso velmi reprezentativní nástroj v oblasti sborového zpěvu a také výchovy dětí a mládeže. V roce 2011 vydal sbor CD „Noc tichounká“

Jarmila Klimešová
Zúčastnila se Mistrovství světa veteránů v atletice  v Sacramentu, stát Californie, kde získala  zlato v hodu oštěpem za výkon 33,90 m. Dále  se účastnila II. Evropských her v Lignanu v Itálii. V oštěpu obsadila 1. místo za výkon 35,73 m a navíc získala zlato ve vrhačském pětiboji. V letošním roce hodila oštěpem nejvíce 36,45 m,  a to  v Olomouci  při  mistrovství  ČR, kde také vyhrála. Byl to nejlepší  světový výkon v její  kategorii .

Nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Šumperku
Denní centrum nabízí lidem bez domova bezpečný prostor, kde si mohou přes den odpočinout, ohřát se, dát si teplou polévku, čaj, využít nabízeného hygienického servisu a skladu ošacení.  Kromě uspokojení základních lidských potřeb zde rovněž kvalifikovaní pracovníci poskytují bezplatné sociální poradenství. Snahou je tyto lidi motivovat, aby svou nepříznivou sociální situaci začali řešit, využili vyšší stupeň služby (noclehárnu, azylový dům) a pokusili se znovu začlenit do společnosti. Pracovníci denního centra pomáhají potřebným s vyřizováním dokladů, s hledáním zaměstnání, podporují je v převzetí zodpovědnosti za svůj život a dopomáhají k aktivnímu řešení vlastní situace.

České zemědělská univerzita v Praze, fakulta provozně-ekonomická
Zajišťuje v Šumperku vzdělávání pro široké spektrum obyvatel města ale i regionu. Aktivity této instituce zasahují do všech věkových kategorií populace a zvyšují úroveň vzdělání nejen ekonomicky aktivním občanům ale i seniorům.

Pramet Tools, Petr Beneš
Firma Pramet se zabývá výrobou nástrojů ze slinutých karbidů. V Šumperku funguje téměř 62 let, z toho 12 let pod švédskými majiteli. Své výrobky vyváží do 50 zemí, má zastoupení v 11 zemích světa a má výrobní závod v Moskvě. V roce 2011 otevřela své další zastoupení v čínské Šanghaji. 

Pekárnička a café u císaře Josefa II.
Pekárna nabízí po celý den v osobitě útulném a estetickém prostředí kvalitní kávu a pekařské výrobky.

Kolektiv pracovníků SEV (Středisko ekologické výchovy) Vily Doris

Toto středisko se zabývá již řadu let environmentální výchovou dětí od předškolního věku až po středoškolské studenty. Kromě pestré škály denních ekologických výukových programů pro školy pořádají pracovníci SEV každoročně mnoho akcí nejen pro děti, ale i pro širší veřejnost. Např. Den Země, Den vody, Den stromů, Vítání ptačího zpěvu a ptačí festivaly, akci „Ukliďme svět“, Medový den a různé besedy s ekologickou tématikou. Dále organizují přírodovědné či biologické olympiády. Zasloužili se také o vybudování ekostezky na Švagrově s mnoha zajímavými zastaveními ve formě informačních tabulí a interaktivních herních prvků.

Teens Jazzband Velké Losiny
Kapela sice ve svém názvu Šumperk nenese, ale pořádá však na území města kulturní akce
a významně reprezentuje nejen město, ale i celý Olomoucký kraj na koncertech po celé republice a taktéž bývá zástupcem České republiky na četných koncertech v zahraničí. Teens Jazzband
 je kapela složená z šesti mladých muzikantů (15-25 let). Od roku 2006 vede skupinu pianistka
a zpěvačka Iva Chomiszaková. Za osmiletou dobu svého působení dosáhl orchestr mnoha úspěchů po celé republice. Pravidelně se účastní bezpočtu jazzových festivalů. Má za sebou několikanásobné účinkování v rozhlasových pořadechi v České televizi.

František Čech
Od roku 1950 je členem oddílu tenisu ČOS Šumperk. Závodně hrál za družstvo dorostu a dospělých krajský přebor a 13 let II. tenisovou ligu. Od svých 45 let se věnuje seniorskému tenisu. Je dvacetinásobným vítězem velké ceny seniorů. V roce 2011 byl nominován do reprezentačního mužstva seniorů pro mistrovství světa v Turecku. S družstvem seniorů kategorie m - 75 získal 3. místo.

Ludmila Švédová
Reprezentantka Československa ve sportovní gymnastice. Držitelka stříbrné olympijské medaile ze soutěže družstev žen na letních OH v Římě 1960. Paní Ludmila Švédová-Schönová je první šumperskou občankou, která získala olympijskou medaili. Sama obsadila v pořadí jednotlivců 13. místo. V tomto období se zúčastnila řady mezinárodních závodů, mistrovství Evropy a světa, ze kterých přivezla mnoho dalších medailí. Její zásluhou se stal Šumperk na dlouhá léta základnou československé ženské gymnastiky, probíhala zde soustředění před všemi vrcholovými světovými soutěžemi. Vrchol byl v roce 1968, kdy přes srpnové události zde získala Věra Čáslavská formu, kterou proměnila ve 4 zlaté olympijské medaile na XX. olympijských hrách v Mexiku. V roce 1959 byly výsledky Ludmily Švédové oceněny titulem mistryně sportu. V současnosti pomáhá při organizaci závodů dětí ve sportovní gymnastice a je pro ně neustále vzorem

ceny města 2011
zleva nahoře Tomáš Motýl, Michal Lošťák (prorektor ČZU Praha),Eva Maturová (Motýli), Ludmila Švédová,  Daniel Hruban (pekárnička), Pavla Rymešová (proděkanka PEF ČZU Praha),  Petr Beneš, Jiří  Průša (vedoucí konzultačního střediska Šumperk ČZU Praha), František Čech, Jiří Chlebníček (pekárnička), Jiří Kamp, Lenka Kampová, Jan Valchař (všichni tři pracovníci SEV Vily Doris), zleva dole David Jersák (Nízkoprahové denní centrum armády spásy), Jarmila Klimešová,  Teens Jazz Band Velké Losiny.


MgA. Kamil Navrátil, tiskový mluvčí