Koncert CIVILNÍ OBRANY

Dubnové vydání Magazínu civilní ochrany se vyhřívá na jarním slunci. Je v něm zpráva o koncertu CIVILNÍ OBRANY 27. dubna a to ve všech vývěskách civilní ochrany.  Strany 1 – 2 jsou u prodejny Hruška na náměstí Republiky, strany 3 – 4 na ul. Husitská, strany 5 – 6 na ul. Uničovská u prodejny Hruška, strany 7 – 8 ve výloze čistírny u hlavní pošty, strany 9 – 10 na ul. Bludovská.

Dále je v Magazínu odpověď na březnovou otázku do Hry civilní ochrany. Ta zněla – jaký je jiný název pro stabilizovanou polohu ? Správná úplná odpověď: „Zotavovací poloha. Odpověď byla zjištěna ve vývěsce civilní ochrany na ulici Bludovská“. Stručné doplnění:  Stabilizovaná – zotavovací poloha je poloha postižené osoby, po poskytnutí zdravotnické první pomoci, do doby převzetí postižené osoby do odborné zdravotnické péče. Je to poloha na boku, při které je snížené riziko zástavy dechu. Postiženou osobu je nutno sledovat.

Ing. Jiří Skrbek, Město Šumperk, bezpečnostní rada,  očekává odpověď na otázku vyhlášenou na duben:

Kde se může přihlásit zájemce o činnost dobrovolníka civilní ochrany ?