Tisková zpráva MP Šumperk za období od 5.-11.3.2012

Dne 7.3.2012  v 18,15 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže za porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Za tento přestupek mu byla uložena  bloková pokuta.

Dne 8.3.2012 ve 21,00 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na Hlavní třídě muže, který pomaloval fixem fasádu domu na ul. gen. Svobody. Muž byl zadržen a předán Policii ČR k dalšímu opatření pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 10.3.2012 zajišťovala Městská policie Šumperk veřejný pořádek na  zimním stadionu při hokejovém utkání.

Byly řešeny 4 krádeže v obchodě.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP