Hra civilní ochrany, konec 1. a začátek 2. kola

Na jeden měsíc je vyhlášena otázka. Odpověď na otázku se nachází v jedné z vývěsek civilní ochrany v Šumperku. Vývěsky jsou umístěny takto: ulice Uničovská u prodejny Hruška, výloha čistírny u hlavní pošty, ulice Bludovská pod břízami, náměstí Republiky u prodejny Hruška a ulice Husitská. Autoři tří správných a nejrychlejších odpovědí budou odměněni a to např. vstupenkami do kina, divadla, atd. V únoru byla vyhlášena první otázka, která zněla: Jak se nazývá některý z krizových stavů ? Správná úplná odpověď: „STAV NEBEZPEČÍ. Odpověď byla zjištěna ve vývěsce civilní ochrany na ulici Husitská“. V odpovědi mohlo být místo „stav nebezpečí“ také uvedeno „nouzový stav“ nebo „stav ohrožení státu“. Došly odpovědi, které měly první část správnou, ale druhou část odpovědi (místo vývěsky) neměly. Tudíž jako celek nemohly být odpovědi uznány za správné a nemohly být odměněny.

Pro informovanost. Krizový stav je určené období, kdy na určeném území platí určená práva a určené povinnosti,  které za normálních okolností neplatí.

Zvláštní práva a povinnosti za krizového stavu jsou stanovena zákonem.

Jde se např. o pracovní povinnost, povinnost poskytování určených služeb, regulace prodeje potravin, atd.

Některý z krizových stavů se vyhlašuje po vzniku mimořádné události (situace civilní ochrany), pokud následky nelze zvládnout běžnými postupy.

Cílem je učinit vše potřebné v zájmu obyvatelstva.

Když je při mimořádné události vyhlášen krizový stav, nastává „krizová situace“. STAV NEBEZPEČÍ vyhlašuje hejtman kraje. Ostatní krizové stavy vyhlašuje vláda ČR. Občané by měli tušit možnost existence krizových stavů a jejich důsledky. Bližší podrobnosti jsou v krizovém zákoně.

Pro měsíc březen je vyhlášena otázka č. 2: Jaký je jiný název pro stabilizovanou polohu ?

Odpověď očekává ing. Jiří Skrbek, Město Šumperk, bezpečnostní rada.