Modernizace areálu krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku

Společnost Podniky města Šumperka a.s., která vlastní objekt krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku, plánuje modernizaci tohoto areálu.

V současné době se pracuje na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stavby a ještě v průběhu roku 2012 by měla být dokončena tendrová dokumentace stavby. O termínu zahájení stavby ještě není rozhodnuto, není prozatím rozhodnuto o způsobu financování stavby, předpoklad výše nákladů stavby činí 100-120 mil.Kč bez DPH.

Modernizace stavby je zaměřena zejména na:

Ing.Šperlich Luděk
ředitel PMŠ a.s.