Otázka pro Hru civilní ochrany

Otázka č. 1zní:
Jak se nazývá některý z krizových stavů ?
Hra je akcí civilní ochrany. Jedná se o součást vzdělávání a informování občanů o záležitostech souvisejících s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Je vhodné připomenout, že podle pravidel hry má reakce na otázku obsahovat odpověď a místo vývěsky civilní ochrany, ve které byla odpověď zjištěna. Autor takovéto odpovědi bude zahrnut do posouzení za účelem udělení odměny v souladu s pravidly. Pravidla viz.Hra civilní ochrany.