Zápis do 1. ročníku základních škol 2012/2013

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují

Z Á P I S

dětí do I. ročníku základních škol a přípravné třídy  pro školní rok 2012/2013.

Ředitelé  základních škol v  Šumperku  v  souladu s § 46 odst. 1 a § 36  odst. 4 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do I. ročníku základní školy a do přípravné třídy Základní školy Šumperk, Sluneční 38.

Zápis do I. ročníku základních škol a přípravné třídy  (děti narozené do 31. srpna 2006 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka)  se koná

 

ve čtvrtek 9. února 2012 od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 10. února 2012 od 08:00 do 15:00 hodin

 

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis bude probíhat na školách: 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1

PaedDr. Milan Tichý, v. r.

ředitel školy

 

Základní škola Šumperk, 8. května 63

Mgr. Radovan Pavelka, v. r.

ředitel školy

 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38

PaedDr. Hynek Pálka, v. r.

ředitel školy

 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Mgr. Petr Málek, v. r.

ředitel školy

 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21

Mgr. Viktor Verner, v. r.

ředitel školy

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Mgr. Jana Večeřová, v. r.

ředitelka školy

 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická  Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk

Mgr. Miroslav Haltmar, v. r.

ředitel školy

 

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s., Šumavská 13, Šumperk

Ing. Nataša Vykydalová, v. r.

ředitelka školy