Uzávěrka příjmu žádostí o granty a dotace je do konce ledna

Granty a dotace bude letos opět rozdělovat šumperská radnice. Tak jako v minulých letech podpoří radnice pořádání neziskových akcí a činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času. O podporu se mohou ucházet rovněž organizace zaměřené na zdravotně sociální oblast. Každoročně radnice peníze rozděluje mezi více než stovku žadatelů. Kolik peněz radnice pro letošní rok uvolní, bude jasné až z rozpočtu města, který budou zastupitelé schvalovat na zasedání 26. ledna 2012.

„Materiál nazvaný „Veřejná  finanční podpora z rozpočtu města Šumperka“ zastupitelé schválili na svém prosincovém jednání spolu s podmínkami a časovým harmonogramem. Novinkou je, že se žádost musí podat i elektronickou formou. Tento krok by měl usnadnit administraci grantů,“ uvedla referentka odboru školství Iveta Vymazalová.

Tiskopisy žádostí, včetně podmínek pro poskytování grantů a dotací  na  činnost  z prostředků města, jsou v  písemné podobě k dispozici na informačních místech v budově radnice na nám. Míru 1 a v budově MěÚ na Jesenické 31 a ke stažení na internetových stránkách města Šumperka www.sumperk.cz.

„Šumperané se můžou těšit na festivaly a akce, které pravidelně obohacují kulturní život města a jsou v seznamu vyjmenovaných akcí. Klášterní hudební slavnosti (6. ročník), Divadlo v parku (19. ročník), Klasika Viva (12. ročník), Preludium  (39. ročník), Mezinárodní folklorní festival (22. ročník), Blues Alive (17. ročník), Džemfest (13. ročník) nebo Město čte knihu 2012 (8. ročník). Kromě vyjmenovaných akcí budou podpořeny i vyjmenované činnosti Šumperský dětský sbor, HK Mladí draci Šumperk o.s., FK SAN-JV ŠUMPERK o.s, TJ Sokol Šumperk a TJ Šumperk,“ doplňuje informace Iveta Vymazalová.

„Termín ukončení přijmu žádostí doručených osobně či poštou je do 31. ledna 2012 do 14.45 hodin na podatelně šumperské radnice na náměstí Míru 1 a na Jesenické ulici 31. V případě podání více žádostí musí být každá v samostatné obálce. Žádost se podává současně také v elektronické podobě. Odesílá se bez příloh  a bez podpisů, přístupná je na internetových stránkách města Šumperka  www.sumperk.cz v sekci Granty a dotace,“ říká na závěr Iveta Vymazalová.MgA. Kamil Navrátil,
tiskový mluvčí