Upozornění na oznamovací povinnosti (odpady a ovzduší)

Podrobnější informace a odkazy: https://www.odpady.cz; www.ispop.cz a zákony č.25/2008 Sb., č.201/2012 Sb. a č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy související.