Ceny města Šumperka nabídnou několik novinek

Až do konce roku 2011 je možné posílat návrhy na ocenění na Ceny města Šumperka za rok 2011 do kategorií Kultura, Sport, Vzdělávání, Podnikání, Architektura-novostavba, Architektura-rekonstrukce, Cena mladých, Přínos městu. Nová kategorie Významný počin v sociální a humanitární oblasti sloučila dvě původní kategorie, a to Humanitární čin a Sociální služby. Kategorie Životní prostředí se rozšířila na Životní prostředí a ekologie. Tak jako v minulosti dostane veřejnost možnost zapojit se do posílání návrhů. Pro desítku navrhovatelů, kteří budou vylosováni, je připravena odměna v podobě dvou vstupenek na předávání Cen města. Pro zájemce nabídne šumperská radnice dalších čtyřiapadesát vstupenek do volného prodeje.

Nominaci může zaslat každý občan či skupina občanů, společnost, zájmové uskupení elektronicky na cenymesta@sumperk.cz nebo poštou na adresu Tiskový mluvčí, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1. Návrhy budou seřazeny dle jednotlivých kategorií a předloženy zastupitelstvu města, které svým hlasováním rozhodne o udělení cen v jednotlivých kategoriích. Přijímání návrhů bude ukončeno dne 31. prosince 2011.  

Každý návrh musí obsahovat název akce/jméno navrhovaného, jasné zdůvodnění návrhu, označení příslušné kategorie, jméno osoby/název organizace, která podala návrh a kontaktní údaje.

„O udělení či neudělení Cen města Šumperka za rok 2011 budou svými hlasy rozhodovat členové zastupitelstva, kteří můžou v každé kategorii udělit jeden hlas nebo můžou hlasovat pro neudělení ceny v příslušné kategorii pro některý z návrhů. O výsledcích Cen města Šumperka za rok 2011 rozhodne definitivně zastupitelstvo na svém únorovém zasedání,“ říká k udílení cen místostarosta Marek Zapletal. Slavnostní večer s udílením prestižních ocenění proběhne v sobotu 14. dubna v šumperském divadle.


Přehled oceněných v minulých letech
Předpoklady a podmínky udílení
Video Ceny města Šumperka 2010


MgA. Kamil Navrátil,
tiskový mluvčí