V listopadu a prosinci bude omezeno vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

V souvislosti s provedením obnovy centrálního informačního systému cestovních dokladů s biometrickými prvky bude v pátek 18. listopadu 2011 nutná odstávka systému, kdy nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani tyto pasy předávat. Další technologická odstávka systému proběhne od pátku 23. prosince 2011 do konce roku a provoz bude obnoven 2. ledna 2012.

„Poslední dnem pro podání žádosti o e-pas je pondělí 19. prosince 2011. Posledním dnem pro předání vyhotoveného e-pasu je pátek 23. prosince 2011,“ říká k omezení provozu vedoucí správního oddělení šumperské radnice Olga Breitzetelová.

V souvislosti s uvedením nového systému elektronických občanských průkazů do provozu a odstávkou systému cestovních dokladů s biometrickými prvky je posledním dnem pro podání žádosti o stávající typ občanského průkazu středa 14. prosince 2011. „Občanské průkazy je potom možné si vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách,“ doplňuje informace Breitzetelová a dodává, že žádosti o nové doklady se vyřizují na MěÚ Šumperk se sídlem na ulici Jesenická 31. Bližší informace poskytne Jaroslava Zatloukalová telefonicky na 583 388 120 a na e-mailu jaroslava.zatloukalova@sumperk.cz.

MgA. Kamil Navrátil,
tiskový mluvčí