Poradna při finanční tísni, o.p.s. zahajuje činnost v Šumperku

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni, o.p.s. ve spolupráci s městem Šumperk otevřela 12. října letošního roku svoji výjezdní pobočku v Šumperku. Do šumperské kanceláře budou přijíždět poradci z ostravské pobočky každou lichou středu a předlužení spotřebitelé tak budou moci osobně využívat poradenský servis blíže svému domovu.

Poradna vznikla v roce 2008, kdy otevřela první pobočku v Praze. Dnes má již klasické pobočky tři, a to kromě Prahy ještě v Ostravě a v Ústí nad Labem. K tomu má ještě výjezdní pobočku v Litvínově. Poradna za dobu své existence poskytla poradenství již pro více než 35 tisíc klientů.

 

Úkolem nově zřízené kanceláře poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude poradna vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům zodpovědného půjčování a úvěrování.

 

„Zaměstnanci poradny zdarma pomohou klientům, kteří se ocitli v platební neschopnosti, nebo jim taková situace hrozí. Zaměstnanci poradí, jak postupovat při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna dále nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona. Speciální službou poradny je přímá pomoc s vyplňováním návrhu na povolení oddlužení k soudu,“ říká Zdeňka Libišová Svobodová, vedoucí ostravské pobočky poradny.

 

Mezi partnery poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelny, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze, Ostravě, v Ústí nad Labem a od září i každou lichou středu v Šumperku.

 

Nová kancelář se nachází v 2. patře budovy Městského úřadu Šumperk, na adrese Jesenická 31, Šumperk. Otevírací doba je každou lichou středu od 10:00 do 14:00. Do Poradny je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 595 532 740. Kromě osobní schůzky v Poradně mohou klienti využít i telefonní konzultace, a to v pondělí na bezplatné zelené lince 800 722 722 nebo v jiné dny na poradenské lince 595 532 740.

 

 

Úkolem nově zřízené kanceláře Poradny při finanční tísni bude pomáhat dlužníkům hledat řešení v

situaci, kdy jim v důsledku neschopnosti splácet dluhy hrozí sociální vyloučení. Zároveň bude Poradna

vyvíjet informační a osvětovou činnost mezi potenciálními dlužníky a přispěje tak k principům

zodpovědného půjčování a úvěrování.

 

PA124307

Na fotografii z otevírání je Zdeňka Libišová Svobodová, vedoucí ostravské pobočky poradny a Petr Suchomel, 2. místostarosta města Šumperka.