Cestovní ruch má v Šumperku zelenou

Ekonomický význam cestovního ruchu je neoddiskutovatelný. Nejen na tuto skutečnost reagovala komise cestovního ruchu, ale také na potřebu jasného definování silných a slabých stránek cestovního ruchu v Šumperku.

Komise cestovního ruchu v těsné spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky zpracovala strategický dokument pro oblast rozvoje turistiky, který obsahuje analýzu stávajícího stavu, SWOT analýzu a výsledky dotazníkových šetření. Praktickým výstupem je akční plán v podobě seznamu nápadů a projektových záměrů. V případě jakýchkoliv připomínek, poznámek či komentářů nás neváhejte kontaktovat na e-mail kamil.navratil@sumperk.cz nebo telefonicky na 583 388 606, nejpozději do 15.11.2011.

Analýza cestovního ruchu

Atraktivity cestovního ruchu

Dotazníky image

Dotazníky turisté

SWOT analýza