Výzva MP Šumperk

V Šumperku se v poslední době množí krádeže poklopů a mříží kanálových vpustí. Obracíme se proto na všechny spoluobčany se žádostí o pomoc při dopadení pachatele tohoto protiprávního, ale především velmi nebezpečného jednání. Odkrytá kanálová vpusť může být hluboká několik metrů a při pádu do ní může dojít k velmi vážnému zranění osob, případně ke škodě na majetku, pokud do ní vjede motorové vozidlo, či cyklista.

Pokud budete svědky tohoto protiprávního jednání, zavolejte na bezplatnou tísňovou linku Městské policie Šumperk – 156 nebo na tísňovou linku Policie ČR – 158, abychom mohli operativně zasáhnout a pachatele zadržet.

Děkuji za spolupráci.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP Šumperk

P9260001