Tisková zpráva MP Šumperk za období od 15. - 21.8. 2011

Dne 15.8.2011 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Jiřího z Poděbrad znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Majiteli psa byla uložena bloková pokuta.

Dne 18.8.2011 v 00,30 hod.řešila hlídka MP Šumperk rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí z baru Music Machine na Hlavní třídě. Věc byla projednána v blokovém řízení s odpovědnou osobou.

Ve dnech 17.-21.8.2011 zajišťovali strážníci MP Šumperk veřejný pořádek  v rámci konání Mezinárodního folklorního festivalu.

Dne 18.8.2011 v 19,40 hod. oznámil na MP Šumperk muž, že byl u čerpací stanice Avanti na ul. Jesenické napaden jiným mužem, který mu měl taktéž odcizit finanční hotovost. Věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR, u oznamovatele byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,92 promile alkoholu v dechu.

Dne 18.8.2011 ve 23,20 hod. řešila hlídka MP Šumperk na ul. M.R.Štefánika ženu za znečištění veřejného prostranství (rozbila sklenici od piva). Byla jí uložena bloková pokuta.

Dne 18.8.2011 ve 23,20 hod. bylo telefonicky oznáno na MP Šumperk, že v areálu bývalé autoškoly na ul. Bludovské  dochází k rušení nočního klidu. Šetřením bylo zjištěno, že  v jedné z garáží, která  je upravena na provozovnu ke zpracování brambor se nachází větší počet osob, které tam pracují. Věc byla zadokumentována  předána příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.

Byly řešeny 4 krádeže v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP