Přednádražní prostor se dočká nového kabátu

V pondělí 22. srpna bude zahájena rekonstrukce prostoru přednádraží. Projekt naváže na již započatou revitalizaci ulice 17. listopadu. Kompletní rekonstrukce se tak dočká prostor před nádražím ČD až po ulici Jeremenkovu. V prostoru přednádraží budou vybudovány nové parkovací plochy pro individuální automobilovou dopravu, taxislužbu, zpevněné plochy pro pěší a dvě autobusová stání.

Už od pondělí 8. srpna začne II. etapa plánované revitalizace ulice 17. listopadu, která se pro automobilovou dopravu uzavře do konce roku 2011 od ulice Jeremenkovy až po Jesenickou.

Práce v prostoru přednádraží začnou v pondělí 22. srpna a potrvají až do konce roku 2012. Do konce letošního roku bude prostor před nádražím uzavřen pro parkování, taxislužbu a autobusy. Autobusové zastávky MHD budou po dobu rekonstrukce přesunuty na autobusové nádraží. Provoz na Jesenické ulici nebude stavební činností nijak omezen. V létě 2012 bude po rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizačních šachet v prostoru od autobusového nádraží až po budovu MěÚ Šumperk proveden nový chodník. Nového povrchu se ve stejném úseku dočká i komunikace na ul. Jesenické.

„Díky rozdělení celé plochy před nádražní budovou zpevněnou plochou pro pěší, dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších mezi přechodem pro chodce přes ul. Jesenickou a výpravní budovou ČD,“ řekla koordinátorka projektu Emilie Lovichová.

Rekonstrukce se dočká veřejné osvětlení, autobusové zastávky budou nově osazeny přístřešky pro cestující. Obnovy a doplnění se dočká mobiliář, prostor bude vybaven lavičkami, odpadkovými koši
a stojany na kola. „Novým výrazným prvkem bude oživení celého prostoru zelení,“ doplnila informace Lovichová.

Celkem je navrženo 53 parkovacích stání, z toho 4 stání pro osoby se sníženou schopnosti pohybu
a 4 stání pro taxislužbu. Předpokládaný náklad stavby činí cca 11 mil. Kč. Vítěznou nabídku na rekonstrukci podala firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.. Náklady na rekonstrukci pokryje z osmdesáti procent uznatelných nákladů dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

99961984 5 rop bar podel