Šumperk bude mít Středisko ekologické výchovy

V polovině června byly zahájeny stavební práce v areálu bývalé turistické základny na Švagrově v k.ú. Vernířovice u Sobotína. Díky projektu spolufinancovanému z fondů EU vznikne „Středisko ekologické výchovy Švagrov“, které nabídne kromě ubytovacích kapacit také výukové centrum a veškeré potřebné zázemí pro pobyt včetně moderní kuchyně. V roce 2013 proběhne v květnu zkušební provoz, první návštěvníky potom Švagrov přivítá v červnu téhož roku.

„Areál bude využíván jako vzdělávací a poradenské centrum v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Budou zde probíhat pobytové i denní ekologické programy celoživotního vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí pro širokou škálu cílových skupin. Středisko ekologické výchovy využijí žáci všech typů škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci ve veřejné správě a samosprávě, neziskové organizace apod.,“ řekla k projektu vedoucí oddělení strategického rozvoje MěÚ Šumperk Eva Mičkechová.

 

Díky projektu bude zbudováno výukové a poradenské centrum a ubytovací prostory s padesáti lůžky nebo třeba víceúčelová plocha. Venkovní mobiliář bude doplněn o lavečky a osvětlení.  Úprav se dočkají i zpevněné plochy, vybudována bude dešťová kanalizace a celý areál bude napojen na novou čističku odpadních vod. „Zajímavostí bude zbudování malé vodní nádrže a její napojení na stávající mokřad pro výukové účely,“ doplnila informace Mičkechová.

Termín ukončení realizace projektu je 30. dubna 2013. Celková užitná plocha výukového a pobytového centra bude 1 687,82 m2. Plocha řešeného areálu činí cca 10 500 m2. Odhadovaná výše celkových nákladů je cca 52 mil Kč, z toho dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu Životní prostředí bude činit 90%, tj. cca 46,8 mil Kč. Více než 13 mil. Kč oproti původnímu rozpočtu přinese úspora na stavebních pracích. Středisko ekologické výchovy Švagrov je jednou z největších investicí města Šumperka v oblasti vzdělávání v letech 2012-2013.

Bez názvu