Tisková zpráva MP Šumperk za období od 25. - 31.7.2011

Dne 25.7.2011 ve 22,15 hod. bylo oznámeno na MP Šumperk rušení nočního klidu z bytu na ul. Šumavské. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, avšak věc se nepodařilo projednat, neboť majitel bytu, z něhož mělo k rušení docházet, neotvíral. Věc byla proto zadokumentována  a předána správnímu orgánu.

Dne 26.7.2011 v 05,30 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. 17.listopadu mladíka, který převracel odpadkové koše a kopal do nich. Za jeho jednání mu byla uložena bloková pokuta.

Dne 27.7.2011 v 03,50 hod. řešila hlídka MP Šumperk rušení nočního klidu z restaurace AK 47 v Obchodním korze. Věc byla na místě projednána a odpovědné osobě byla uložena bloková pokuta.

Dne 28.7.2011 byl hlídkou MP Šumperk odchycen na ul. ČSA poštovní holub, který byl poté předán do péče ornitologovi.

Dne 29.7.2011 oznámil muž, že je verbálně napadán ochrankou prodejny Kaufland. Věc byla zadokumentována  a předána správnímu orgánu.

Dne 29.7.2011 řešila hlídka MP Šumperk porušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů v Sadech 1.máje. Přestupci byla uložena bloková pokuta.

Dne 30.7.2011 v nočních hodinách provedli strážníci MP Šumperk součinnostní akci s Policií ČR, zaměřenou na podávání alkoholických nápojů mladistvým. Byl zjištěn jeden mladistvý pod vlivem alkoholu, věc řešila PČR.

Byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi; 1 byl předán do útulku a 1 majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP