Výjimečný projekt „Cestička k úspěchu“ byl zdárně ukončen

Mezinárodní konferencí, která se konala v Šumperku 23. června 2011, byl ukončen dvouletý projekt Comenius Regio „Cestička k úspěchu“, který byl zaměřený na podporu a rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti péče o mimořádně nadané děti.

Znělka města Šumperka  přivítala na 120 účastníků konference, nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Sekanina. Za přítomnosti starosty města Šumperka Zdeňka Brože a jeho zástupce Marka Zapletala, významných hostů a odborníků nejen z České republiky, ale i Slovenska byl projekt ukončen závěrečnými odbornými prezentacemi.

 

„Od září 2011 začne žít svým vlastním životem nově vzniklá třída MŠ Veselá školka v Šumperku, ve které budou vysokoškolsky vzdělané učitelky pracovat s mimořádně rozumově nadanými dětmi“, řekla koordinátorka  projektu, vedoucí odboru školství Hana Kolaříková.

 

Publikace, kterou obdrželi účastníci konference, může inspirovat nejen učitelky mateřských škol v Šumperku,  Olomouckém kraji,  ale rovněž  ve slovenské Prievidzi.  Publikaci mohou prostřednictvím mateřské školy využít také rodiče mimořádně rozumově nadaných dětí k rozšíření informací o této problematice a k obohacujícím činnostem“, řekla na závěr Kolaříková.