Tisková zpráva MP Šumperk za období od 13.-19.6.2011

Dne 17.6.2011 řešila hlídka MP Šumperk v prodejně Penny Market ženu, která zde úmyslně poškodila zboží. Za její jednání jí byla uložena bloková pokuta.

Dne 18.6.2011 zajišťovala hlídka MP Šumperk bezpečnost a veřejný pořádek při startu cyklistického závodu „Do Sedel“.

Dne 19.6.2011 byla přivolána hlídka MP Šumperk ke krádeži zboží v prodejně Albert na ul. dr. E. Beneše. Součinností bylo zjištěno, že pachatel krádeže byl za obdobný skutek  v posledních třech letech potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

Dále byly řešeny 3 krádeže v obchodech.

Byl odchycen 1 pes, který byl předán náhradnímu majiteli.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP