Rozvoj cestovního ruchu v Šumperku dostane jasný plán

Význam cestovního ruchu jako zdroje příjmů každoročně roste. Největší investice do rozvoje turistiky Jeseníků v jejich historii jsou toho jasným důkazem. Zbrusu nový skiareál Kouty, modernizované lázně Velké Losiny, plánovaná výstavba golfového areálu tamtéž, rozsáhlá výstavba turistické infrastruktury v Loučné nad Desnou a koneckonců i nová čarodějnická expozice v Šumperku jsou investice, které svým součtem atakují hranici miliardy korun. Na tento stav nutně musí reagovat i město Šumperk, které -jakožto kulturní a zábavní centrum jižní strany Jeseníků- může tisícům turistů poskytnout řadu volnočasových aktivit.

Město Šumperk bude mít strategický dokument rozvoje cestovního ruchu. Práce na této důležité koncepci byly zahájeny před několika týdny. Promlouvat do něj budou podnikatelé, členové komise cestovního ruchu města, členové ostatních komisí, odborná i laická veřejnost. Prvním krokem je zpracování tzv. analýzy stávajícího stavu, tedy konkrétní popis toho, co může město turistům nabídnout. Zpracováním této první části je pověřeno Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu. Součástí této etapy je provedení rozsáhlého dotazníkového průzkumu mezi obyvateli města i turisty, které napoví, jak je Šumperk vnímán, co nabízí a co turisty ve městě skutečně zajímá.

 

S těmito podklady pak budou pracovat skupiny složené z odborné veřejnosti. Na půdě radnice se sejdou celkem čtyři pracovní skupiny. Výstupem jednání těchto kolokvií bude návrh dílčích projektů a aktivit. Město pak bude jasně vědět, jakým směrem má jít při propagaci města, dotváření turistické nabídky, jak pomoci podnikatelům na území města. Aktivity budou zakomponovány s předstihem do rozpočtu města a rozvoj turistiky v Šumperku tak dostane jasný a konkrétní ráz. Koordinací kompletního zpracování Koncepce cestovního ruchu je pověřena komise cestovního ruchu, která je poradním orgánem Rady Města.