ORP Šumperk Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu

Cílem projektu je vybudování technologického centra ORP Šumperk a vytvoření podmínek pro hostingové řešení spisové služby pro organizace města a pro obce ve správním obvodu. Dalším cílem projektu je zkvalitnění vnitřní integrace úřadu.

 IOP EU MV

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Smyslem realizace projektu je zajištění elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Projekt je rozdělen na dílčí části:

1. Technologické centrum

2. Elektronická spisová služba

3. Vnitřní integrace úřadu

 

Vybudováním technologického centra dojde k vytvoření dostatečné kapacity negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících s výkonem veřejné správy. Nový systém přinese zvýšení počtu dokumentů zpracovaných v elektronické podobě. Dále dojde k pořízení upgrade elektronické spisové služby pro Městský úřad Šumperk a zajištění hostované el. spisové služby pro 19 obcí ze správního obvodu ORP Šumperk. Dojde také ke zlepšení běhu dokumentů v rámci vnitřní sítě úřadu.

Celkové výdaje na projekt: 6 564 648,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 564 648,- Kč

Dotace z ERDF (evropský regionální fond): 5 579 950,- Kč

Termín zahájení realizace projektu: 11.1.2010

Termín ukončení realizace projektu: 31.8.2011

Integrovaný operační program - www.strukturalni-fondy.cz/iop