Sběrná místa TKO v Šumperku

Předmětem podpory je rozšíření systému sběru separovaného odpadu ve městě Šumperku.

Banner OPZP Fond soudrznosti CMYK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií- Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bude nově vybudováno 6 sběrných míst s podzemními kontejnery na TKO v centru města Šumperka, dále budou pořízeny zvonové kontejnery na TKO v počtech : 21 ks - sklo dual, 6ks - plast, 6 ks - papír a 12 ks velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Celkové navýšení kapacity systému odděleného sběru TKO je odhadováno na 622 t/ rok.

Celkové výdaje na projekt: 4 609 939,49 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 340 725 Kč

Podpora z FS (fond soudržnosti): 2 839 616 Kč

Dotace SFŽP ČR: 167 036 Kč

Předpokládaný termín realizace projektu: 1.5.2011 - 31.10.2011

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

Evropská unie - europa.eu.

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz.