Zápisy do mateřských škol na školní rok 2011/2012

Ve středu 30. března a ve čtvrtek 31. března 2011 od 8 do 16 hodin proběhne zápis do šumperských mateřských škol. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm ve městě Šumperku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Zápisy se týkají i dětí, které dovrší věku tří let až následující kalendářní rok během ledna až června. V případě, že rodiče neabsolvují zápis dítě do mateřské školy ve vypsaném termínu, vystavují se možnosti, že pro jejich dítě nebude ve školce volné místo, protože školky již budou zcela zaplněny. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 2010/2011