Zápis do 1. ročníku základních škol

Ředitelé základních škol v Šumperku vyhlašují

Z Á P I S

dětí do I. ročníku základních škol a přípravných tříd pro školní rok 2011/2012.

Ředitelé základních škol v Šumperku v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do I. ročníku základní školy, do přípravné třídy Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřské školy logopedické SCHOLA VIVA, o.p.s., Šumperk, Erbenova 16 a do přípravné třídy Základní školy Šumperk, Sluneční 38.

Zápis do I. ročníku základních škol a přípravných tříd (děti narozené do 31. srpna 2005 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka) se koná

ve čtvrtek 10. února 2011 od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 11. února 2011 od 8:00 do 15:00 hodin

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápis bude probíhat na školách a odloučeném pracovišti:

Základní škola, Dr. E. Beneše 1

PaedDr. Milan Tichý, v. r.

ředitel školy

Základní škola, 8. května 63

Mgr. Radovan Pavelka, v. r.

ředitel školy

Základní škola, Sluneční 38

PaedDr. Hynek Pálka, v. r.

ředitel školy

Základní škola, Vrchlického 22

Mgr. Petr Málek, v. r.

ředitel školy

Základní škola, Šumavská 21

Mgr. Lubomír Krejčí, v. r.

ředitel školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Šumperk, Hanácká 3

Mgr. Jana Večeřová, v. r.

ředitelka školy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola-Viva, o.p.s., Erbenova 16

Mgr. Miroslav Haltmar, v. r.

ředitel školy

Základní škola a střední škola Pomněnka, o.p.s., Šumavská 13

Ing. Nataša Vykydalová, v. r.

ředitelka školy