Mapový portál

Katastrální mapaAktuální data RÚIAN (adresy, parcely, stavební objekty, věcná břemena, základní sídelní jednotky) Inženýrské sítěKanalizace, vodovodní síť, telekomunikace, plyn a polohopisy vybraných objektů z geometrických plánů Územní plán městaAktuální územní plán města Územní plány obcíÚzemní plány a změny územních plánu obcí v působnosti ORP Šumperk. Data jsou přístupná ve formátu PDF. Územně analytické podkladyÚzemně analytické podklady Rozvojové průmyslové plochyMapa průmyslových rozvojových ploch se stávající a plánovanou průmyslovou výstavbou na území města Šumperka. Mapa městaOrientační, letecká a katastrální mapa - najděte svou adresu, parcelu nebo místo, které vás zajímá Turistická mapaTuristické trasy v okolí Šumperka včetně plánování cest Historické mapyZ historie města Šumperka- staré mapy, letecké snímky a zajímavé budovy. Hranice KÚ a obcíVyznačené hranice jednotlivých katastrálních území a obcí Dětská hřištěPasport dětských hřišť ve správě PMŠ Tříděný odpadUmístění kontejnerů pro tříděný odpad a bioodpad Zimní údržbaPřehled komunikací a chodníků udržovaných městem v zimním období Uzavírky komunikací JSDIJednotný systém dopravních informací - aktuální dopravní informace poskytované Národním Dopravním Informačním Centrem Mapa kriminalityGrafické znázornění počtu a druhu trestných činů spáchaných od roku 2013 do současnosti Volby Mapa volebních okrsků a adresních bodů na území města Šumperka a výsledky voleb v minulých obdobích