Věžní hodiny evangelického kostela projdou generální opravou

Rada města Šumperka schválila poskytnout veřejnou finanční podporu Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šumperku na opravu věžních hodin na evangelickém kostele.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Šumperku požádal o finanční příspěvek na opravu věžních hodin. Veřejná finanční podpora ve výši 20.000,- Kč bude poskytnuta z rozpočtu města z rezervy u odboru ŠKV z položky granty a dotace.

Ing. Andrea Dostálová, MgA. Kamil Navrátil,
oddělení vnějších vztahů odboru ŠKV