Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk

RM schválila vypsání otevřeného nadlimitního řízení na dodavatele projektu „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk“.

„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk“ (dále jen projekt) je investicí, na kterou město Šumperk získalo dotaci z prostředků EU. Realizace tohoto projektu je důležitá pro splnění strategie implementace eGovernmentu v ORP Šumperk v návaznosti na výsledky zpracované studie proveditelnosti a podané žádosti o finanční podporu. Realizací projektu se vytváří koncept rozvoje IS podle místních a regionálních podmínek v technologické oblasti i v oblasti provozního a personálního zajištění jeho rozvoje. Účelem projektu je vybudováním technologického centra ORP Šumperk vytvořit podmínky pro realizaci hostingového řešení spisové služby pro organizace města, obce a organizace obcí ve správním obvodu a zlepšení vnitřní integrace úřadu.

Projekt obsahuje tři části:

Očekávané přínosy: Vytvoření dostatečně robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury TC, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů, služeb a jejich vnitřní integraci se zabezpečením dohledu a servisu nad provozem TC po dobu 12 hodin / 5 dní v týdnu.

Ing. Andrea Dostálová, tisková mluvčí