Energetické úspory ZŠ Šumavská v Šumperku

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Základní školy Šumavská v Šumperku. Opatření na snížení spotřeby energií spočívají v zateplení obvodových konstrukcí, výměně výplní otvorů včetně redukce prosklených ploch, zateplení střechy některých objektů a instalaci termoregulačních ventilů. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 160,78 t/rok a k úspoře energie o cca 1 972,3 GJ/rok.

Banner OPZP Fond soudrznosti CMYK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií- Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje na projekt: 23 437 918 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 654 340 Kč

Podpora z FS (fond soudržnosti): 13 306 189 Kč

Dotace SFŽP ČR 782 754 Kč

Realizace projektu: 15.06.2010-31.08.2011.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

Evropská unie - europa.eu.

Operační program Životní prostředí - www.opzp.cz.