Složení rady města v období 2006-2010

Volební strana zkratka počet členů
Občanská demokratická strana

ODS

4

"Nezávislá volba", sdružení politické strany a nezávislých kandidátů

NV

2

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

KDÚ-ČSL

2

ZA PROSPERITU ŠUMPERKA

SNK

1

Mgr. Zdeněk Brož
volební strana: "Nezávislá volba", sdružení politické strany a nezávislých kandidátů


Ing. Marek Zapletal
volební strana: Občanská demokratická strana


Ing. Petr Suchomel
volební strana: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová


Ing. Mgr. Jan Havlíček
volební strana: "Nezávislá volba", sdružení politické strany a nezávislých kandidátů


MUDr. Vít Rozehnal
volební strana: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová


Ing. Alena Šmotková
volební strana: ZA PROSPERITU ŠUMPERKA


Ing. Jaromír Mikulenka
volební strana: Občanská demokratická strana


Zdeněk Zerzáň
volební strana: Občanská demokratická strana


Stanislava Adoltová
volební strana: Občanská demokratická strana