Tisková zpráva MP Šumperk za období od 12.-18.7. 2010

Dne 12.7.2010 řešila hlídka MP Šumperk rušení nočního klidu hudební produkcí z restaurace Slovan. Věc byla projednána s provozovatelem a byla mu uložena bloková pokuta.

Dne 15.7.2010 v 04,00 hod. neoprávněně vnikly dvě dívky do areálu bratrušovského koupaliště. Oběma byla uložena bloková pokuta.

Dne 16.7.2010 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Hybešově ženu, která nechala volně pobíhat své dva psy, kteří pokousali dvě děti. Majitelka psů byla poučena, že je povinna nechat psy vyšetřit u veterinárního lékaře a toto potvrzení doručit poškozeným. Věc byla zadokumentována a předána správnímu orgánu.

Dne 18.7.2010 řešila hlídka MP Šumperk na ul. Jesenické muže za porušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 o trvalém označování psů, protože jeho pes neměl čip. Tomuto majiteli psa byla uložena bloková pokuta.

Bylo řešeno 5 krádeží v obchodech.

Byli odchyceni 2 psi; 1 byl předán majiteli a 1 byl převezen do útulku.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP