Informace stavebníkům k zjednodušení vydávání vyjádření k existenci sítí společnosti Telefónica O2

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, prosím, abychom Vás informovali o dalších změnách týkajících se vydávání Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (dále jen Vyjádření), které jsou v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2), tentokrát krátkou cestou prostřednictvím e-mailu.

Úpravami aplikace v minulém roce jsme především umožnili všem žadatelům nejen elektronické podání žádosti o Vyjádření, ale i převzetí Vyjádření v elektronické formě z portálu společnosti Telefónica O2. V současné době jsme se zaměřili na další zkrácení doby zpracování žádosti a také na zvýšení přehlednosti Vyjádření.


Dovolte proto, prosím, abychom Vás tímto e-mailem informovali o změnách k 1.7.2010, které spočívají v

· zavedení standardizovaných podmínek ochrany sítí společnosti Telefónica O2

Podmínky ochrany, které jsou součástí Vyjádření, jsme detailně analyzovali a na základě těchto analýz zpracovali standardní podmínky ochrany, které pokrývají všechny případy pro zajištění ochrany našich sítí. Pro potřeby veřejnosti jsou tyto standardizované podmínky ochrany sítí pro Vyjádření samostatně k dispozici na našich internetových stránkách www.cz.o2.com/dokumentace.

Standardizované podmínky ochrany sítí pro Vyjádření bez střetu i se střetem jsou též přiloženy ve dvou souborech k tomuto dopisu.

· mapových přílohách, které jsou součástí Vyjádření

Součástí Vyjádření je standardně přehledová mapa s vyznačením zájmového území, které v žádosti o Vyjádření vyznačil žadatel a které je rozhodující pro vydání Vyjádření. Pokud je Vyjádření bez střetu, v zájmovém území nejsou vyznačené sítě, resp. mohou být vyznačeny za hranicí zájmového území. V případě Vyjádření se střetem je součástí mapové dokumentace kromě přehledové mapy s vyznačením zájmového území i účelová mapa velkého měřítka s přesnou identifikací sítě. V případě větších územních celků pak i přehledka s kladem jednotlivých listů účelové mapy.

Pro názornost Vám současně s tímto dopisem zasíláme i dva soubory, které reprezentují stávající podobu Vyjádření se střetem tak, jak je má nyní k dispozici žadatel.

Zdůrazňujeme, že elektronické vyřízení Vyjádření je bezplatné a je výrazně rychlejší, a to bez ohledu na typ střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 (v takovém případě obdrží žadatel Vyjádření obvykle v desítkách minut).

Rádi bychom s Vaší pomocí zajistili i touto formou vyšší informovanost stavební veřejnosti o možnosti elektronické komunikace pro vydání Vyjádření. Prosíme Vás proto o zprostředkování informace všem žadatelům, kteří vyřizují své záležitosti prostřednictvím Vašeho stavebního úřadu a potřebují Vyjádření společnosti Telefónica O2.

173239 335631 Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2 bez stretu
173241 335635 Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2 stret
Situační výkres (77517 10)
Vyjádření o existenci PVKS (77517 10)